RFID

RFID(Radio Frequency Identification): HRFID(Radio Frequency Identification): Teknolojisi, mikro işlemciyle donatılmış etiket taşıyan canlı ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasında ve izlenmesinde kullanılan otomatik tanıma sistemidir.