Misyon ve Vizyon

  • Tüm sektörlere hitap edebilen dünya çapında büyük ve kaliteli bir baskı merkezi haline getirmek.

  • Müşteri memnuniyetini devamlı ölçerek, kalite, termin, fiyat ve servis  konularında sürdürülebilir bir gelişme sağlamak.

  • Çalışanlarımızın eğitim seviyesini sürekli yükselterek, şirketimizin verimliliğini  ve karlılığını dünya standartlarının üstüne çıkarmak.

  • Çalışanlarımızın çalışma şartlarını, sosyal statülerini, ülke şartlarının el verdiği en üst düzeye çıkarmak.

  • Çevreye zarar vermeden tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, tedarikçilerimizle, resmi ve sosyal tüm kurumlarla faydalı ilişkiler kurmak.

  • Dünyanın çeşitli ülkelerinde stratejik ortaklarla işbirliği yaparak dünya çapında  örgütlenmek.